Prof. Dr. Bülent Çaplı

Prof. Dr. Bülent Çaplı

Akademisyen & Yazar

Medyanın ekonomi politiği, medya etiği, televizyon haberciliği, belgesel sinema.
Bülent Çaplı, doktorasını 1990’da İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmaları medya etiği, medyanın ekonomi politiği, medya sistemleri, iletişim sosyolojisi, küresel iletişim ve televizyon haberciliği üzerinde yoğunlaşan Dr. Çaplı, bu alanlarda kitaplar ve makaleler yazmış, dersler vermiş, ödüller almıştır. Yine bu alanlarda birçok yurtiçi ve yurtdışı projede danışmanlık ve koordinatörlük yapmış olan Dr. Çaplı, Kültür ve İletişim dergisinin editörüdür. Florida, Ohio ve Manchester üniversiteleri, Dr. Çaplı’nın görev almış olduğu eğitim kurumları arasındadır.